About the Journal

Jurnal Peradaban merupakan satu platform untuk berdialog tentang pelbagai isu berdasarkan pengamatan dan penilaian yang kritis oleh penulis-penulis. Jurnal Peradaban merupakan terbitan tahunan yang berwasit oleh Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, yang menyiarkan makalah yang berfokus kepada dimensi peradaban.

Pengumuman: Jurnal ini telah mendaftar untuk dipertimbangkan untuk diindex oleh ESCI

--

ISSN: 1985-6296

eISSN: 2636-9257

Kekerapan: Setiap tahun
Bahasa:
 Bahasa Malaysia
Pertanyaan:
 adab@um.edu.my