PERDEBATAN TEORI SARIAN DAN BINAAN SOSIAL TENTANG KELIWATAN: SUATU PENILAIAN MENURUT ISLAM

  • Masturah Abu Bakar
  • Mohd Zaidi Abdul Rahman
  • Rafidah Hanim Mokhtar

Abstract

Asal usul kewujudan kecitaliwatan sering dibincangkan berasaskan dua teori utama iaitu sarian dan binaan sosial. Konflik dalam wacana kecitaliwatan timbul apabila sarianisme menganggap kecitaliwatan wujud secara semulajadi dalam diri manusia; manakala binaisme sosial menekankan bahawa kecitaliwatan merupakan produk yang terbina hasil daripada interaksi sosial. Oleh itu, makalah ini bertujuan untuk menilai kedua-dua teori menurut pandangan Islam dengan rujukan khas terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan. Hasil kajian mendapati bahawa kecitaliwatan menurut Islam merupakan suatu yang wujud akibat daripada binaan sosial.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-28
How to Cite
ABU BAKAR, Masturah; ABDUL RAHMAN, Mohd Zaidi; MOKHTAR, Rafidah Hanim. PERDEBATAN TEORI SARIAN DAN BINAAN SOSIAL TENTANG KELIWATAN: SUATU PENILAIAN MENURUT ISLAM. Jurnal Peradaban, [S.l.], v. 10, p. 62-83, dec. 2017. ISSN 2636-9257. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/ADAB/article/view/10169>. Date accessed: 22 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.22452/PERADABAN.vol10no1.4.
Section
Articles