ZAINAL ABIDIN, Mohd Zahirwan Halim; HAMZAH, Norhayati Haji. PERKEMBANGAN ISLAM DI KELANTAN: ANALISIS TERHADAP MANUSKRIP SEJARAH NEGERI KELANTAN (The Development of Islam in Kelantan: Analysis on the Manuscript of Sejarah Negeri Kelantan). Journal of Al-Tamaddun, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 133-147, dec. 2018. ISSN 2289-2672. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/14125>. Date accessed: 25 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.22452/JAT.vol13no2.12.