Zainal Abidin, M., & Hamzah, N. (2018). PERKEMBANGAN ISLAM DI KELANTAN: ANALISIS TERHADAP MANUSKRIP SEJARAH NEGERI KELANTAN (The Development of Islam in Kelantan: Analysis on the Manuscript of Sejarah Negeri Kelantan). Journal Of Al-Tamaddun, 13(2), 133-147. doi:10.22452/JAT.vol13no2.12