Zainal Abidin, M., & Hamzah, N. 2018 Dec 22. PERKEMBANGAN ISLAM DI KELANTAN: ANALISIS TERHADAP MANUSKRIP SEJARAH NEGERI KELANTAN (The Development of Islam in Kelantan: Analysis on the Manuscript of Sejarah Negeri Kelantan). Journal of Al-Tamaddun. [Online] 13:2