Zainal Abidin, Mohd Zahirwan Halim, & Norhayati Haji Hamzah. " PERKEMBANGAN ISLAM DI KELANTAN: ANALISIS TERHADAP MANUSKRIP SEJARAH NEGERI KELANTAN (The Development of Islam in Kelantan: Analysis on the Manuscript of Sejarah Negeri Kelantan)." Journal of Al-Tamaddun [Online], 13.2 (2018): 133-147. Web. 25 Feb. 2020