Zainal Abidin, Mohd Zahirwan Halim, AND Hamzah, Norhayati. " PERKEMBANGAN ISLAM DI KELANTAN: ANALISIS TERHADAP MANUSKRIP SEJARAH NEGERI KELANTAN (The Development of Islam in Kelantan: Analysis on the Manuscript of Sejarah Negeri Kelantan)" Journal of Al-Tamaddun [Online], Volume 13 Number 2 (22 December 2018)