Abdullah, Dr. Mohd Firdaus, Arba’iyah Mohd Noor, Mohd Shahrul Azha Mohd Sharif, Norasmahani Hussain, and Norazilawati Abd Wahab. 2021. “Di Sebalik Isu Natrah, 1950 : Reaksi Pembaca The Straits Times Terhadap Tragedi Natrah: Behind the Issue of Natrah, 1950: The Straits Times Reader’s Reaction to the Natrah Tragedy”. Journal of Al-Tamaddun 16 (1):47-64. https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no1.4.