Paidi, R., & Hassan, A. 2017 Dec 5. AKSESIBILITI DAN PEMBENTUKAN KOMUNITI SUBBUDAYA COSPLAY JEPUN DI MALAYSIA. Jurnal Bahasa dan Budaya Jepun. [Online] 6: