Paidi, Rohayati, & Asmadi Hassan. " AKSESIBILITI DAN PEMBENTUKAN KOMUNITI SUBBUDAYA COSPLAY JEPUN DI MALAYSIA." Jurnal Bahasa dan Budaya Jepun [Online], 6 (2016): 1-26. Web. 11 Aug. 2020