Paidi, Rohayati, AND Hassan, Asmadi. " AKSESIBILITI DAN PEMBENTUKAN KOMUNITI SUBBUDAYA COSPLAY JEPUN DI MALAYSIA" Jurnal Bahasa dan Budaya Jepun [Online], Volume 6(5 December 2017)