AMZAH, N., & PING, K. (2018). PEMAHAMAN TERHADAP CHOO-ON DALAM KALANGAN PELAJAR CINA YANG MENGAMBIL BAHASA JEPUN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Jurnal Bahasa Dan Budaya Jepun, 8, 59-69. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JBBJ/article/view/15283