AMZAH, N., & PING, K. 2018 Nov 12. PEMAHAMAN TERHADAP CHOO-ON DALAM KALANGAN PELAJAR CINA YANG MENGAMBIL BAHASA JEPUN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Jurnal Bahasa dan Budaya Jepun. [Online] 8: