AMZAH, NORMALIS, AND PING, KERRY LEE. " PEMAHAMAN TERHADAP CHOO-ON DALAM KALANGAN PELAJAR CINA YANG MENGAMBIL BAHASA JEPUN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA" Jurnal Bahasa dan Budaya Jepun [Online], Volume 8(12 November 2018)