Mohammad Ghulam, M., Tengku Kasim, T., & Abdul Kadir, F. (2019). PENGINTEGRASIAN SAINS KESIHATAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM KSSM TINGKATAN SATU: KAJIAN KUASI-EKSPERIMEN. Journal Of Islamic Educational Research, 4, 1-13. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JIER/article/view/14754