Mohammad Ghulam, M., Tengku Kasim, T., & Abdul Kadir, F. 2019 Jun 30. PENGINTEGRASIAN SAINS KESIHATAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM KSSM TINGKATAN SATU: KAJIAN KUASI-EKSPERIMEN. Journal of Islamic Educational Research. [Online] 4: