Mohammad Ghulam, Mohammad Syukor, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. " PENGINTEGRASIAN SAINS KESIHATAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM KSSM TINGKATAN SATU: KAJIAN KUASI-EKSPERIMEN." Journal of Islamic Educational Research [Online], 4 (2019): 1-13. Web. 27 Sep. 2020