Mohammad Ghulam, Mohammad Syukor, Tengku Kasim, Tengku Sarina Aini, AND Abdul Kadir, Fakhrul Adabi. " PENGINTEGRASIAN SAINS KESIHATAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM KSSM TINGKATAN SATU: KAJIAN KUASI-EKSPERIMEN" Journal of Islamic Educational Research [Online], Volume 4(30 June 2019)