Ali, S., Ismail, S., Aisyah, N., & Omar, A. 2019 Jun 30. PSIKOLOGI PEMBANGUNAN KANAK-KANAK: PERKAITAN ANTARA PSIKOLOGI PENDIDIKAN BARAT DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM. Journal of Islamic Educational Research. [Online] 4: