Ali, Siti Atiyah, Samhani Ismail, Nurfaizatul Aisyah, & Abdul Rahman Omar. " PSIKOLOGI PEMBANGUNAN KANAK-KANAK: PERKAITAN ANTARA PSIKOLOGI PENDIDIKAN BARAT DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM." Journal of Islamic Educational Research [Online], 4 (2019): 14-23. Web. 27 Sep. 2020