Ali, Siti Atiyah, Ismail, Samhani, Aisyah, Nurfaizatul, AND Omar, Abdul Rahman. " PSIKOLOGI PEMBANGUNAN KANAK-KANAK: PERKAITAN ANTARA PSIKOLOGI PENDIDIKAN BARAT DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM" Journal of Islamic Educational Research [Online], Volume 4(30 June 2019)