திருவாசகத்தில் இலக்கிய வடிவங்கள் (Literary Patterns in Tiruvasakam)

Tiruvãcakattil ilakkiya vațivankal

  • KANDASWAMY S.N, Dr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Abstract

Tiruvacakam is known for its antiquity and adorability. It would make everyone attracted to the manual. This article examines the literary forms found in the setting of such a ambiances. Although this is a devotional piece, this article confirms that it has all that take to be names as literary masterpiece, as well.


ஆய்வுச் சுருக்கம்


திருவாகத்திற்கு உருகாதோர் ஒருவரும் இலர் என்பர். அத்தகைய இவ்விலக்கியப் பெட்டகத்தின் அமைப்பினில் காணப்படும் இலக்கிய வடிவங்கள் யாவை என்பதனை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது. இது ஒரு பக்தி காப்பியமாக இருந்தாலும், இலக்கியச் சுவைமிக்க படைப்பு என்பதை இக்கட்டுரை உறுதிசெய்கின்றது.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

KANDASWAMY S.N, Dr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

The author is a lecturer in the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Published
1983-09-01
How to Cite
S.N, KANDASWAMY. திருவாசகத்தில் இலக்கிய வடிவங்கள் (Literary Patterns in Tiruvasakam). Journal of Indian Studies, [S.l.], v. 1, p. 29-52, sep. 1983. ISSN 1675-171X. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JIS/article/view/23008>. Date accessed: 06 july 2020.
Section
Articles