மலேசிய இந்திய தோட்டச் சமூகத்தில் காணப்படும் வறுமை (Poverty among the Malaysian Indian Plantation Community)

  • Rabindra Daniel, Dr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Abstract

Malaysian Tamils ​​came to Malaya about 200 years ago and have since changed themselves to be natives of the country. Some of them have improved their quality of life. Many others live in poverty. This article describes the poverty situation in the Malaysian Indian plantation community.


ஆய்வுச் சுருக்கம்


மலேசியத் தமிழர்கள் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மலாயாவிற்கு பிழைப்புநாடி வந்து, பின்னர் இந்நாட்டிலேயே குடிகளாக தங்களை மாற்றிக் கொண்டனர். இவர்களுள் சிலர் தங்களது வாழ்க்கைத் தரத்தை நன்முறையில் வளர்த்துக் கொண்டுள்ளனர். இன்னும் பலர், வறுமையில் பிடியில் சிக்குண்ட நிலையிலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர். மலேசிய இந்திய தோட்டச் சமூகத்தில் காணப்படும் வறுமை நிலையினை இக்கட்டுரை விவரிக்கின்றது.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rabindra Daniel, Dr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

The author is a lecturer in the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Published
1983-09-01
How to Cite
DANIEL, Rabindra. மலேசிய இந்திய தோட்டச் சமூகத்தில் காணப்படும் வறுமை (Poverty among the Malaysian Indian Plantation Community). Journal of Indian Studies, [S.l.], v. 1, p. 125-142, sep. 1983. ISSN 1675-171X. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JIS/article/view/23029>. Date accessed: 06 july 2020.
Section
Articles