உய்யச் சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் நாலடியார் (CRITICAL THINKINGS IN NALADIYAR )

Authors

  • Sangar M., Mr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

DOI:

https://doi.org/10.22452/JIS.vol10no1.5

Keywords:

Naladiyar, Critical Thinking, FRISCO Approach, Higher Order Thinking Skills (HOTS)., நாலடியார், விமர்சன சிந்தனை, ஃபிரிஸ்கோ அணுகுமுறை, உயர் ஒழுங்கு சிந்தனை திறன் (HOTS).

Abstract

Critical Thinking is an important part of Higher Order Thinking Skills (HOTS) which is widely implemented almost in all fields.  As most of us know, this field of Critical Thinking is introduced to us by Western philosophers and educationists.  The Eastern thinkers, especially, the Tamil philosophers have applied these Critical Thinking skills long ago.  The ancient Tamil culture is enriched with many ideas and innovations; almost all the fields of knowledge and wisdom have been touched. This paper offers evidence for the claim that Critical Thinking has been part in the Tamil culture since 2000 years, as seen in Naladiyar.

விமர்சன சிந்தனை என்பது உயர் ஒழுங்கு சிந்தனை திறன்களின் (HOTS) ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும், இது கிட்டத்தட்ட எல்லாத் துறைகளிலும் பரவலாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது., விமர்சன சிந்தனைத் துறை மேற்கத்திய தத்துவவாதிகள் மற்றும் கல்வியாளர்களால் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது நம்மில் பெரும்பாலோருக்கு தெரியும். கீழ்த்திசை சிந்தனையாளர்கள், குறிப்பாக, தமிழ் தத்துவவாதிகள் இந்த விமர்சன சிந்தனை திறன்களை நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே பயன்படுத்தினர். பண்டைய தமிழ் கலாச்சாரம் பல யோசனைகள் மற்றும் புதுமைகளாலும் வளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் அனைத்துத் துறைகளும் தொட்டுள்ளன. நாலடியாரில் காணப்படுவது போல, விமர்சன சிந்தனை 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ்க் கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்து வருகிறது என்ற கூற்றுக்கு இந்த கட்டுரை சான்றுகளை வழங்குகிறது.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-04-01

Issue

Section

Articles