மலேசிய இந்தியர்களிடையே எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் நோய்களால் விளையும் சமூகப் பாதிப்புகள் (SOCIAL IMPACTS OF HIV / AIDS AMONG THE MALAYSIAN INDIANS)

Authors

  • Saraswathy Munusamy, Ms. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya
  • Kumaran Subramaniam, Assoc. Professor. Dr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya
  • Kamal Solhaimi Bin Fadzil, Mr. Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.
  • Raja Iskandar Raja Sha, Dr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

DOI:

https://doi.org/10.22452/JIS.vol10no1.7

Keywords:

Malaysian Indians Health, Effects of HIV / AIDS, Social Impacts of HIV / AIDS, மலேசிய இந்தியர்கள் ஆரோக்கியம், எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் நோய்களால் ஏற்படும் விளைவுகள், எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் நோய்களால் ஏற்படும் சமூகப் பாதிப்புகள்

Abstract

The support and commitment of the community to the HIV patients who suffer from the disease is very important. Due to poor social support, many of these people are in poor health due to poverty and discrimination among the community. Cooperation of all, as well as family members, community and medical care units are pertinent for them to face their day-to-day life. AIDS service organizations, health counsellors, education and advocacy groups need to come forward to provide health care services and information, recommendations and health advices to them. Exclusion of them will not eradicate HIV, but rather, it will put them in a state of depression, impoverishment and impede the well-being, economic and moral development of Indian society. This article explore the state of order of the Malaysia Indian HIV/AIDS patients.

எச்.ஐ.வி. நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் சமூகத்தின் ஆதரவும் அர்ப்பணிப்பும் மிக முக்கியமானதாகும். குறைவான சமூக ஆதரவு பெறுவதால், இவர்களுள் பலர் பாகுபாடுகளோடும் களங்கத்தோடும் சமுதாய மத்தியில் வறுமையின் காரணமாக மோசமான சுகாதார நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். இவர்கள் குணமாக  சகநண்பர்கள், குடும்பம், சமூகம் மற்றும் மருத்துவ உதவி என அனைவரது ஒத்துழைப்பும் தேவைப்படுகிறது. எய்ட்ஸ் சேவை நிறுவனங்கள், சுகாதார ஆலோசகர், கல்வி மற்றும் ஆலோசனை குழுக்கள் ஆகிய அமைப்புகள் ஒன்று திரண்டு சுகாதாரத் தகவல்கள், பரிந்துரைகள் சுகாதார ஆலோசனைகள் என மக்களுக்கு மேலும் வழங்க வகை செய்ய வேண்டும். இவர்களை ஒதுக்கப்படுவதால் எச்.ஐ.வி.யை ஒழிக்கமுடியாது, மாறாக, இந்தப் பிரச்சனை இவர்களை மன அழுத்ததிக்கு  ஆளாக்கி, ஏழ்மையில் தள்ளி இந்திய சமுதாயத்தின் சுகதார, பொருளதார, நன்னெறி வளர்ச்சிக்கு முட்டுகட்டையாகி விடும்.Malaysian Indians Health, Effects of HIV / AIDS, Social Impacts of HIV / AIDS

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Saraswathy Munusamy, Ms., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

The author was full-time post-graduate student at the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Kumaran Subramaniam, Assoc. Professor. Dr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

The author is an Associate Lecturer in the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Kamal Solhaimi Bin Fadzil, Mr., Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

The author is a Senior Lecturer in the Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Raja Iskandar Raja Sha, Dr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

The author is an Associate Lecturer in the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Downloads

Published

2018-04-01

Issue

Section

Articles