Return to Article Details தமிழ் மொழியில் கடன்பெறும் ஆங்கில மொழி சொற்களில் ஈரிதழ் அடைப்பொலி மற்றும் மருங்கொலி /ஆடொலி மெய்இணைவருகையும் உயிரொலி இணைப்பும் Download Download PDF