[1]
Ab Rahman, A. 2009. PERANAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DAN APLIKASINYA DI MALAYSIA. Jurnal Syariah. 17, 1 (Jan. 2009), 113–152.