[1]
Sulong, J. 2019. KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA. Jurnal Syariah. 16, 1 (Aug. 2019), 163–183.