(1)
Ab Rahman, A. PERANAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DAN APLIKASINYA DI MALAYSIA. JS 2009, 17, 113-152.