Ab Rahman, A. (2009). PERANAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DAN APLIKASINYA DI MALAYSIA. Jurnal Syariah, 17(1), 113–152. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22746