Sulong, J. (2019). KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA. Jurnal Syariah, 16(1), 163–183. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22781