Sulong, Jasni. 2019. “KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA”. Jurnal Syariah 16 (1):163-83. https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22781.