Sulong, J. (2019) “KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA”, Jurnal Syariah, 16(1), pp. 163–183. Available at: https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22781 (Accessed: 25 June 2024).