[1]
A. Ab Rahman, “PERANAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DAN APLIKASINYA DI MALAYSIA”, JS, vol. 17, no. 1, pp. 113–152, Jan. 2009.