[1]
J. Sulong, “KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA”, JS, vol. 16, no. 1, pp. 163–183, Aug. 2019.