Sulong, J. “KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA”. Jurnal Syariah, vol. 16, no. 1, Aug. 2019, pp. 163-8, https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22781.