Sulong, Jasni. “KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA”. Jurnal Syariah 16, no. 1 (August 30, 2019): 163–183. Accessed June 25, 2024. https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22781.