1.
Sulong J. KEDUDUKAN MAZHAB SYAFI’I DALAM AMALAN PEMBAHAGIAN PUSAKA DAN WASIAT ISLAM DI MALAYSIA. JS [Internet]. 2019 Aug. 30 [cited 2024 Jun. 25];16(1):163-8. Available from: https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22781