Ahmad, Khadher, Mustaffa Abdullah, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, & Sedek Ariffin. " Ekstrem dan Melampau dalam Pengistilahan al-Qur’an dan Hadith: Analisis Terhadap Pemahaman daripada Teks." Jurnal Usuluddin [Online], 46.2 (2018): 67-96. Web. 12 Dec. 2019