Abu Bakar, S., & Ismail, S. 2018 Dec 31. Pengurusan Mualaf di Malaysia: Kerjasama Dinamik Antara Agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan. Jurnal Usuluddin. [Online] 46:2