Abu Bakar, Siti Adibah, & Siti Zubaidah Ismail. " Pengurusan Mualaf di Malaysia: Kerjasama Dinamik Antara Agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan." Jurnal Usuluddin [Online], 46.2 (2018): 97-122. Web. 19 Aug. 2019