Abdul Hamid, F., & Jalani, H. 2018 Dec 31. Haji Yusof Rawa dan Penerbitan Majalah al-Islah (1970-1974). Jurnal Usuluddin. [Online] 46:2