Hasan, N., & Ahmad Shah, F. 2019 Jun 21. Penghargaan Diri (Taqdīr al-Dhāt) Menurut al-Hadith dan Kepentingannya kepada Pendakwah. Jurnal Usuluddin. [Online] 47:1