Hasan, Nabilah, & Faisal Ahmad Shah. " Penghargaan Diri (Taqdīr al-Dhāt) Menurut al-Hadith dan Kepentingannya kepada Pendakwah." Jurnal Usuluddin [Online], 47.1 (2019): 35-66. Web. 7 Aug. 2020