Musa, N., & Sa‘ari, C. (2019). Pendekatan Psikoterapi Islam dalam Menguruskan Tekanan Pesakit Kronik. Jurnal Usuluddin, 47(1), 1-34. doi:10.22452/usuluddin.vol47no1.1