Musa, N., & Sa‘ari, C. 2019 Jun 21. Pendekatan Psikoterapi Islam dalam Menguruskan Tekanan Pesakit Kronik. Jurnal Usuluddin. [Online] 47:1