Wan Abdul Halim, W., Ariffin, S., & Ahmadi Ramchahi, A. 2019 Jun 21. Kaedah Taḥrīrāt al-Ḍabbā‘: Analisis Terhadap Faktor dan Pendekatan Pemilihan Kaedah Bacaan Uṣūl dalam Taḥrīrāt Matn al-Shāṭibiyyah. Jurnal Usuluddin. [Online] 47:1