Kirin, A., Ismail, F., & Borham, A. 2020 Jun 30. Karya Naṣā’iḥ al-‘Ibād oleh Nawawi al-Bantani dan Sirāj al-Ṭālibīn oleh Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampasi al-Kediri: Kajian Perbandingan Terhadap Metode Penulisan Hadith. Jurnal Usuluddin. [Online] 48:1