Kirin, Arwansyah, Faisal Husen Ismail, & Abd Shakor Borham. " Karya Naṣā’iḥ al-‘Ibād oleh Nawawi al-Bantani dan Sirāj al-Ṭālibīn oleh Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampasi al-Kediri: Kajian Perbandingan Terhadap Metode Penulisan Hadith." Jurnal Usuluddin [Online], 48.1 (2020): 33-56. Web. 20 Sep. 2020