Hj Siren, N., & Yusoff, S. 2020 Jun 30. Pembangunan Modal Insan Melalui Kurikulum Pusat Asuhan Tunas Islam Malaysia. Jurnal Usuluddin. [Online] 48:1